آخرین خبرها
خانه / قوانین،مقررات و آیین نامه های مرتبط با تجارت الکترونیکی / آیین نامه های تجارت الکترونیکی / آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

جهت دانلود فایل pdf اینجا آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ایکلیک نمایید

(موضوع مواد ۲ ،۲۲ و تبصره ماده۷۸ قانون نظام صنفی)

ماده۱-تعاریف:

۱-کسب و کار مجازی: واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول(کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری(اپلیکیشن)دایر شده باشد.

  • بازاریابی شبکه ای:یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
  • شرکت بازاریابی شبکه ای: شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه ای  به فروش می رساند.
  • بازاریاب: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فیمابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند.
  • طرح سوددهی: برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.
  • مصرف کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید.

۷– محصولات مصرفی: کالا وخدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد ،چند بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید میشود و مشابه آن در بازار وجود دارد.

۸- اتحادیه: اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه براساس تبصره( ۸) ماده(۲۲) قانون نظام صنفی تشکیل میشود.

۹–کمیته نظارت: کمیته نظارت موضوع ماده( ۲۰)این آیین نامه.

۱۱- نماد اعتماد الکترونیکی: نشانه ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به کسب و کار های مجازی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میگردد.

  • نماد بازاریابی شبکه ای :نشانه پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برابر مقررات به وب سایت شرکتهای بازاریابی شبکه ای به منظور ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میگردد.
  • سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف(به نشانی:iranianasnaf.ir )
  • سامانه اینماد: سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی(به نشانی enamad.ir)

بخش اول: کسب وکار مجازی

 ماده۲- دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانه های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد(مطابق ماده( ۳) این آیین نامه)، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم نمایند.

ماده ۳- مراحل صدور پروانه کسب

۱- راه اندازی کسب وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیستهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

۲-ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد(ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف).

۳-بارگذاری مدارک مندرج در ماده( ۴) این آیین نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

۴-تکمیل پرونده مطابق ماده(۴)این آیین نامه توسط اتحادیه.

تبصره– اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاههای طرف استعلام مندرج در ماده(۴) این آیین نامه استعلام نماید .

۵- صدور و تسلیم پروانه کسب(پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن)به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.

۶- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۴- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:

الف)–عمومی:

۱- ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی.

۲-گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی.

۳-گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده(موضوع ماده (۲۷۶)قانون مالیاتهای مستقیم).

۴-گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (۳۵) قانون نظام صنفی.)

۵- تاییدیه ویژگیهای تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس  قانون تجارت الکترونیکی و ماده )۳( اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

تبصرهدارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی  خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند ،برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و اینماد صرفاًمکلف به ارائه این تاییدیه میباشند.

۶- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانهکار برای اتباع خارجی.

۷- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.

ب)– اختصاصی:

۱- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور )برای صنوف مشمول تبصره ماده)۲۳(قانون نظام صنفی.(

۲- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت)برای اشخاص حقوقی.( ماده ۵- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مجازات های بندهای (الف)، (ب) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال میگردد.

الف)- اخطار کتبی:

۱- عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایط.

۲-عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده.

۳-عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات.

۴-تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرفکننده.

۵- تبلیغ خلاف واقع.

۶- عدم تحویل به موقع کالایا ارائه خدمت .

۷- عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده(حداکثر ظرف مدت سه روز کاری).

۷- عدم درج و یا اعلام نحوه تامین کالا.

۹- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت.

تبصرهپس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت  به اصلاح عملکرد خود اقدام نماید. درصورت عدم اصلاح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند (ب) این ماده اقدام میشود.

ب)- تعلیق فعالیت و نماد

۱- عدم تامین کالا و یا ارائه خدمت( با رعایت ماده( ۳۹) قانون تجارت الکترونیکی).

۲-نقض حفاظت از دادههای مصرف کننده.

۳-عرضه کالای غیر مجاز.

۴-تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بیش از (۳) مورد در طول یک سال.

تبصره۱- در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابد.

تبصره۲- در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود ،پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه مییابد.

ماده ۶- هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آییننامه مجاز است.

بخش دوم: بازاریابی شبکه ای

ماده۷- مراحل صدور پروانه کسب:

۱- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.

۲-بررسی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی) انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.

۳-بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت(حداکثر ظرف مدت پانزده روز).

۴-ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکهای با معرفینامه دبیرخانه کمیته نظارت.

تبصرهمتقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میگردد.

۵- راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.

۶ – صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه .

۷ – اعطای نماد بازاریابی شبکهای همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۸- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب

۱- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت.

۲-تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت.

۳-مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.

۴-گواهی صلاحیت شخصی ( اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی)، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی.

۵- دارا بودن شرایط و مدارک بندهای(۳)،(۴)،(۶)و(۸) ردیف(الف) ماده(۴) این آیین نامه.

۶- داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن.

تبصرهپروانه کسب شرکت بازاریابی شبکهای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر میشود .

ماده۹- در طرح سوددهی باید موارد زیر رعایت شود:

۱– اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکهای ممنوع است.

۲-حداقل میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش تعیین گردد.

۳-پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کالاهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است.

۴-پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا (۳) سطح محدود گردد.( سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است.)

۵- تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه (حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه) محاسبه شود.

۶- پرداخت حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصولات شرکت باشد.

ماده۱۰- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید:

۱- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.

تبصرهشرکت موظف است قیمت و مجوزهای لازم برای محصولات خود  از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار بالاتر باشد.

۲-انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت.

تبصرهاتصال وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت(به نشانی:unicode.mimt.gov.ir)برای نظارت بر پایگاه داده شرکت الزامی است.

۳-عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن.

۴-ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکه ای و دستگاهها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای.

۵- برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت.

۶- برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات.

۷- پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خلاف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصولات شرکت.

۸- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.

۹-عدم تشویق بازاریابان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.

۱۰- انجام تمامی پرداختها در قالب حق کمیسیون و پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی.

۱۱- میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش، باید در صورت انبار شدن کالا نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد.

۱۲-پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصولات و درازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری.

۱۳-انجام تمامی تراکنشهای مالی( از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش) از طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت.

۱۴-ارائه کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریاب نظیر میزان فروش شخصی و میزان فروش گروهی به صورت ماهیانه به وی .

تبصرهشرکت موظف است کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریابها و سوابق پرداختها را برابر مقررات مستندسازی کند.

۱۵- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی ها با قابلیت ثبت در پایگاه داده های شرکت و ارائه کدرهگیری و پاسخگویی به شکایات (حداکثر به مدت ده روز.)

۱۶- باز پس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایط قرارداد فیمابین شرکت و بازاریاب.

ماده۱۱- شرکت میتواند اقدام به تاسیس شعبه نزد مرجع ثبت شرکتها نموده در اینصورت مکلف است برای تاسیس شعب مدارک لازم شامل: سند مالکیت یا اجاره نامه و گواهی صلاحیت شخصی مسئول شعبه (فردی غیر بازاریاب) و انتظامی و ترافیکی شعبه را به دبیرخانه کمیته نظارت ارائه نماید.

ماده۱۲- شرکت بازاریابی شبکه ای مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوی عمل نمایدکه تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری شده توسط بازاریابان و مصرف کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام انحلال پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نماید.

تبصره۱– درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند.

تبصره۲– در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی ،پروانه کسب ابطال می گردد.

ماده ۱۳- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مجازاتهای بندهای (الف)، (ب)و (ج) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد.

الف)- اخطار کتبی:

۱- عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه.

۲-تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.

۳-تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کالا)استراتژی فروش(.

۴-عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان.

۵- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال.

۶- عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان.

۷- عدم صدور کارت شناسایی عکسدار برای بازاریابان.

۸- پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصولات شرکت.

۹- رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپسگیری کالا.

۱۰- عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکهای و طرح سوددهی در سامانه شرکت.

۱۱- تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت.

۱۲-عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت.

۱۳-تشکیل جلسات در خارج از محل شعب.

۱۴-تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهی.

۱۵– تاسیس شعب غیر مجاز.

 

تبصره۱- درصورت ارتکاب تخلفات فوق ،علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیتهایی نظیر عدم راه اندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد.

تبصره۲- پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نماید .در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.

ب)- تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد:

۱- اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای.

۲-انجام عملیات مالی و پرداختهای شرکت خارج از سیستم بانکی.

۳-تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز.

۴-فروش محصولات خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد حسب مورد.

۵- تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (الف)برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی.

۶- ارتکاب تخلف در تبصره های بند (الف).

تبصره: مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه مییابد.

ج)- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز:

۱- عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعلیق.

۲-تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند )ب( در طول یک سال مالی.

۳-انحلال شرکت.

۴-عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه.

۵- عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه.

ماده۱۴- فرد صنفی میتواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

بخش سوم: نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۵- به منظور نظارت برعملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی، حسب موردکمیتهای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران (به عنوان رییس)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اطلاعات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط (هرکدام در حدود صلاحیت و وظایف خود) با وظایف زیر تشکیل میشود. کمیته مذکور دارای دبیرخانهای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرائی آنرا برعهده دارد.

ماده ۱۶- وظائف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است:

۱- تهیه فرمهای الگو (از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای.)

۲-تعیین فهرست گروه محصولات مصرفی.

۳-اعلام نظر درخصوص طرح سوددهی شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت.

۴-تعیین ضوابط رتبهبندی شرکتهای بازاریابی شبکهای و اعمال آن.

۵- هدایت، هماهنگی و راهنمایی ردههای متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و دفاتر و شعب شرکتهای بازاریابی شبکه ای.

۶- رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکه ای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذیربط.

تبصره۱- رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره۲- شرکت بازاریابی شبکهای باید با اعلام دبیرخانه کمیته محدودیت لازم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ میگردد.

تبصره۳- درصورت تخلف شرکت از مقررات این آییننامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام مینماید.

ماده ۱۷- مراحل رسیدگی به تخلفات:

الف- ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارشها و شکایات دریافتی.

الف-اخذ دفاعیه (دارنده پروانه کسب میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید.)

ب-تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده.

تبصره– حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بلامانع میباشد.

ماده ۱۸– احکام این آیین نامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت بازاریابی شبکه ای، به فروش کالا یا ارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت میورزد، لازمالاجرا خواهد بود.

ماده ۱۹ درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت میتواند ضمن تعلیق فعالیت واحد صنفی موضوع این آیین نامه(ظرف شش ماه) همزمان به موضوع رسیدگی نماید.

بخش چهارم: سایر مقررات

ماده۲۰- کلیه دستگاههای طرف استعلام موضوع این آییننامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی میگردد و پاسخ منفی دستگاههای استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانهکسب نخواهد شد .

ماده۲۱- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب

۱- چنانچه اتحادیهدرخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به متقاضی و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعلام کند .

۲-درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم ۲-دارد.

۳-اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.

۴-در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.

ماده۲۲- شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکهای:

۱- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده(۲۷۶)قانون مالیاتهای مستقیم.)

۲-تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت (برای اشخاص حقوقی.)

۳-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار(موضوع بند (ن) ماده(۳۵) قانون نظام صنفی.)

ماده۲۳- در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط میگردد.

ماده ۲۴- شرکتهای بازاریابی شبکه ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.

ماده۲۵ این آییننامه در اجرای مواد (۲)،(۲۲) و تبصره ماده(۷۸) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۲۰) ماده و (۲۹)تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدو دوازدهمین و یکصدو سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و جایگزین آیین نامه قبلی میگردد.

 

حتما ببینید

آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيكي 

آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی 

جهت دانلود فایل pdf آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی اینجا را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *